Производи

Податоци за лековите

Носител на одобрение за ставање на лек во промет: 
Аспектус фарма ДОО Скопје, Р. Македонија

Производител: ЗАО „ФармФирма „Сотекс“, Московска Обл., Русија

Дистрибутер: Промедика ДОО, Скопје, Р. Македонија


АНГИОЗИЛ РЕТАРД (АНГИОЗИЛ РЕТАРД)

ЦЕРЕТОН (ЦЕРЕТОН)

НЕЈРОКС (НЕИРОКС)

КОМПЛИГАМ Б (КОМПЛИГАМ B)

BloccoC (БлоккоС)

Octretex (Октретекс)